Μιχάλης Μιχαλούδης

Μιχάλης Μιχαλούδης

Συντονιστής Μετρήσεων και Ηλεκτρονικών Οργάνων Μέτρησης στο Τμήμα Υγείας και Ασφάλειας, Hellas Gold