Δρ. Μιχάλης Χάλαρης

Δρ. Μιχάλης Χάλαρης

Καθηγητής Ασφάλειας Εργασίας Τμ Χημείας ΔΙΠΑΕ , Πρώην Ειδικός Γραμματέας του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας