Δρ. Βάλια Τσοπόκη
Industry Speaker

Δρ. Βάλια Τσοπόκη

Επιστημονική Διευθύντρια Υγείας GEP Group