Αστέριος Λιάλιος

Αστέριος Λιάλιος

Διευθυντής Υγιεινής, Ασφάλειας και Περιβάλλοντος Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων, Διυλιστήριο Ελευσίνας,HELLENiQ ENERGY